W  osadniku tego typu komora  gnilna nie ma styczności z napływającymi ściekami. Ścieki odprowadzane z budynku napływają do górnej komory osadnika, zwanej przepływową lub osadową w komorze tej osadzają się części stałe i obsuwają się po betonowych pochylniach. Przez szczelinę znajdującą się w dolnej części komory przepływowej zawiesiny przedostają się do komory gnilnej, gdzie ulegają gniciu. Gazy powstające w dolnej komorze podczas fermentacji unoszą się ku górze bocznymi częściami komory gnilnej do komór gazowych. Komora przepływowa jest zabezpieczona przed dostaniem się gazów przez specjalnie zaprojektowany kształt zbiornika. Dzięki takiemu izolowaniu komór od siebie ścieki, pozbywając się w górnej komorze ciał stałych i zawiesin i nie kontaktując się z częściami gnijącymi, wypływają z osadnika świeże. Stąd nazwa – osadniki świeżowodne.
Betoniarstwo 
Grzegorz Kobiela

43-516 Zabrzeg
ul. Gminna 1

tel. (32) 215 72 21
tel. kom. 695 928 954

www.betoniarstwo.eu


Betoniarstwo - oferta